กิจกรรมถามตอบเรื่องพุทธศาสนานิกายเซน

วิชาศาสนาในจีน เกาหลี และญี่ปุ่น ภาคการศึกษาที่ 1/50
ต้องการอ่านคำตอบของใครโปรดคลิกที่ชื่อของผู้ตั้งคำถามหรือผู้ตอบคำถามค่ะ

(1) "ซาโตริ" กับ "การตรัสรู้" เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
ผู้ตั้งคำถาม : นายอัสรี สะนิ ผู้ตอบคำถาม : นางสาววิภา ชุมกูล

(2) การฝึกฝนของเซนจะบรรลุธรรมได้ ผู้ฝึกฝนต้องมีคุณสมบัติอย่างไร และถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วจะช่วยให้สามารถบรรลุธรรมได้อย่างไร
ผู้ตั้งคำถาม : นางสาวนุรฮายาตี ลาเตะ ผู้ตอบคำถาม : นางสาวซูวายบะห์ มูซอ

(3) การที่ศิษย์ได้ทำการมอนโด (ถาม-ตอบ) กับอาจารย์หรือกับศิษย์ด้วยกันเองนั้น เป็นการกระทำเพื่ออะไร
ผู้ตั้งคำถาม : นางสาวเพ็ญจิต หนูสี ผู้ตอบคำถาม : นางสาวแวกอรีเจาะห์ กามาลี

(4) คุณลักษณะแห่งเซนมีสี่ข้อ มีข้อไหนที่สำคัญที่สุด เพราะเหตุใดจึงสำคัญที่สุด
ผู้ตั้งคำถาม : นางสาววิภา ชุมกูล ผู้ตอบคำถาม : นายอัสรี สะนิ

(5) ด้วยเหตุใดมรรควิถีของเซนจึงไม่ได้อาศัยคัมภีร์หรืออิงกับคำสอนที่ตายตัว
ผู้ตั้งคำถาม : นางสาวอนัตตา โชติวนาวรรณ ผู้ตอบคำถาม : นายมะสะกรี ดือราแม

(6) แก่นแท้ของเซนคืออะไร
ผู้ตั้งคำถาม : นางสาวรอฮานี สมาแอ ผู้ตอบคำถาม : นายอะยือมัน ลือนิ

(7) ในคำกลอนที่กล่าวว่า " หมายความว่าอย่างไร
ผู้ตั้งคำถาม : นางสาวนูรียานี มะรอแมโน ผู้ตอบคำถาม : นางสาวพิลาสลักษณ์ เจ้าแก้ว

(8) โตกุซัน ตรัสรู้ได้อย่างไร
ผู้ตั้งคำถาม : นางสาวซูวายบะห์ มูซอ ผู้ตอบคำถาม : นางสาวนุรฮายาตี ลาเตะ

(9) ประสบการณ์แห่งเซนคืออะไร
ผู้ตั้งคำถาม : นางสาวแวกอรีเจาะห์ กามาลี ผู้ตอบคำถาม : นางสาวเพ็ญจิต หนูสี

(10) ทำไมชาวญี่ปุ่นจึงให้การยอมรับนับถือนิกายเซนเป็นอย่างสูง
ผู้ตั้งคำถาม : นางสาวพิลาสลักษณ์ เจ้าแก้ว ผู้ตอบคำถาม : นางสาวนูรียานี มะรอแมโน

(11) รหัสนัยมีความหมายว่าอย่างไร
ผู้ตั้งคำถาม : นายมะสะกรี ดือราแม ผู้ตอบคำถาม : นางสาวอนัตตา โชติวนาวรรณ

(12) จุดมุ่งหมายของเซนคืออะไร
ผู้ตั้งคำถาม : นายอะยือมัน ลือนิ ผู้ตอบคำถาม : นางสาวรอฮานี สมาแอ

(13) ทำไมศาสนาพุทธนิกายเซนจึงได้เรียกตัวเองว่า "รากฐานแห่งพระพุทธศาสนา" จงอธิบาย
ผู้ตั้งคำถาม : นราดูร เชษฐวรรณสิทธิ์

*หมายเหตุ คำตอบต่างๆเป็นการเสนอความคิดเห็นของผู้ตอบซึ่งอาจจะมีส่งที่ถูกหรือผิดได้

ไม่มีความคิดเห็น: